Conform Legii speciale 448/2006 (actualizată), SECŢIUNEA a 2-a / Educaţie / 

    ART. 15

    (1) Persoanele cu handicap au acces liber şi egal la orice formă de educaţie, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap şi nevoile educaţionale ale acestora.

    (2) Persoanelor cu handicap li se asigură educaţia permanentă şi formarea profesională de-a lungul întregii vieţi.

    (3) Persoana cu handicap sau, după caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei şi tipului de şcolarizare, precum şi a unităţii de învăţământ.

    ART. 16

    (2) Educaţia persoanelor cu handicap se realizează prin:

    a) învăţământul de masă;

    b) învăţământul special integrat, organizat în învăţământul de masă;

    c) învăţământul special;

    d) învăţământul la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală;

    e) alte variante educaţionale.

    (5) Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor şi tinerilor cu handicap şi cu cerinţe educative speciale se realizează prin hotărâre a comisiei de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, respectiv din Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, care eliberează certificatul de orientare şcolară şi profesională.

     ÎNSĂ…

În viața de zi cu zi, dorința beneficiarilor (părinți și persoane cu dizabilități) țintește spre punctele a) și d) din ART.16, în timp ce comisiile de orientare școlară recomandă cu tărie varianta c) în majoritatea cazurilor (chiar și în cazul elevilor cu IQ peste medie).

Statistica existentă indică înclinarea balanței: dintr-un număr de cca 61.000 de elevi cu dizabilități de vârstă școlară, cca.18.000 NU urmează nicio formă de învățământ, iar jumătate – cca. 20.000 – sunt înscriși în școli speciale, fără a le garanta la absolvire o profesie specifică abilităților avute.

Prin urmare, inițierea platformei de e-learning adaptat urmărește încurajarea elevilor cu diferite deficiențe fizice, CES sau ADHD (și părinților acestora) de a lucra suplimentar (prin fișele de lucru create) și a se auto-evalua (prin teste), astfel încât, la sfârșitul fiecărui an școlar să avem suficiente dovezi pentru: solicitarea înscrierii copilului cu dizabilități în școala de masă sau (după caz) învățământ la domiciliu și cu ajutorul voluntarilor – să reușim acest demers (scopul final propus).